Dachsen
Dachse
Meles meles
Dachs Europäischer Dachs
blaireau blaireau européen
badger
texugo texugo-europeu
den Dachs ass de gréisste Vertrieder vun der Marderfamill zu Lëtzebuerg a steet säit 1986 ënner Aarteschutz