Dackelen
Dackele
Dackel Hund
teckel
dachshund
baixote cão
ech packen déi grouss Hënn net méi, ech hu mer en Dackel ugeschaaft