2. Persoun Singulier
Nominativ
+
Singulier
sächlech
1
dein(e)s das deine
le tien la tienne
yours
teu tua
ass dat mäi Buch oder ass et däint ? 1
2. Persoun Singulier
Akkusativ
+
Singulier
sächlech
2
dein(e)s das deine
le tien la tienne
yours
teu tua
ech ginn dir mäi Passwuert net, wann s du mir däint net verréits