kee Pluriel
Damast
damas étoffe
damasco tecido
leider ass dee schéinen alen Damast vun de Riddoe komplett verschlass