Singulier
weiblech
Dativ
der
qui laquelle
that which
que a qual
dee Mënsch huet eng Ausstralung, där kee ka widderstoen