1
dass
que
that
que
ech si frou, datt dir esou séier konnt kommen
ech gesinn an, datt ech mech an deem Punkt geiert hat
datt ech iech net méi beim Klauen erwëschen!
2
fir datt
damit
afin que pour que
to so that
para que a fim de que
d' Plakat 1 muss gutt gepaapt ginn, fir datt et peche bleift
de Kach dëmpt d' Geméis, 1 fir datt et seng Vitaminne behält
3
net datt
nicht dass damit ... nicht
pour que ... ne pas pour éviter que
para que não ... para evitar que
ech zielen der elo alles, net datt s de mengs, ech wéilt der eppes verheemlechen
hei muss e Gelänner hikommen, net datt nach een an d' Lach 1 fält!