Dattelen
Dattele
Dattel
datte
date fruit
tâmara fruto
ech iesse keng Dattelen , 1 se si mer ze séiss