Decapanten
Decapante
Abbeizmittel
décapant
stripper solvent
decapante
du muss den Decapant eng Zäit wierke loossen, fir datt s de d' Faarf 1 gutt erofkriss