Deckelsmouken
Deckelsmouke
Schildkröte
tortue
tortoise
tartaruga
wéi d' Kanner 1 d' Deckelsmouk 1 wollten upaken, huet se sech an hire Panzer zeréckgezunn
Schildkröt
Deckelsmouk
Schildkröt