hunn
deconéiert
intransitiv
spinnen ausflippen
déjanter déconner
desatinar flipar
esoubal hien e puer Pätt ze vill gedronk huet, deconéiert en