Singulier
männlech
Dativ
1
jenem demjenigen
celui ce
that the one
aquele
ech ginn deemjéinegen (Aarbechter) en Drénkgeld, deen de Chantier iwwerwaacht huet
Singulier
sächlech
Dativ
2
jenem demjenigen
celui celle ce cette
that the one
aquele aquela
den Houseker gëtt deemjéinegen (Kand) eng Rutt, dat sech net geschéckt huet