damals
à cette époque-là en ce temps-là à ce moment-là
then at that time
então naquele tempo naquela altura
de Bopi zielt dacks, wéi et deemools war, wéi hie jonk war
ech ka mech net méi drun erënneren, wat ech dir deemools geschenkt hat