Singulier
männlech
Nominativ
1
der jener
celui-là ce ...-là celui
that that one
esse aquele
dee bleift mir aus dem Haus!
mat enger Vinaigrette schmaacht dee Fësch am beschten
Singulier
männlech
Akkusativ
2
den jenen
celui-là ce ...-là celui
that that one
esse aquele
mir däerfen deen dach net einfach gewäerde loossen!
dee Problem hat ech nach net