hunn
definéiert
transitiv
1
definieren erklären
définir expliquer, clarifier
to define to determine
definir explicar, esclarecer
hannen am Buch sinn déi technesch Wierder definéiert
2
definieren festlegen
définir déterminer, fixer
to determine to decide
definir determinar, fixar
mir mussen eis Objektiver nei definéieren