Defiziten
Defizite
Defiziter
1
Defizit Fehlbetrag
déficit perte financière
deficit financial loss
défice saldo negativo
d' Firma 1 mécht zanter dräi Joer Defizit
mir musse mat Defiziter vun e puer Millioune rechnen
Minus
2
Defizit Mangel
manque insuffisance
weakness gap
défice carência
dëse Schüler huet Defiziter am Franséischen
1
Defizit
Minus