Déiererassen
Déiererasse
Tierrasse
race animale
animal breed
raça de animal
verschidden Déiererasse riskéieren, wéinst Inzucht ze degeneréieren