Déif
Dieb
voleur malfaiteur
thief
ladrão gatuno
den Déif hat d' Schlass 1 vun der Dier opgebrach
d' Police 1 huet d' Déif 1 erwëscht
Brigang
Déif
Brigang