Delegéiert
Delegéierter
Delegierte, Vertreterin Sprecherin
déléguée représentante
delegada representante
eise Kommitee huet eng energesch Fra als nei Delegéiert gewielt