Demandeur-d'asillen
Asylbewerber
demandeur d'asile demandeur de protection internationale
requerente de asilo requerente de proteção internacional
weess du, aus wéi engem Krichsgebitt dësen Demandeur d'asile kënnt?
Asylant
Demandeur d'asile
Asylant