Depannagen
Depannagë
1
Pannenhilfe
dépannage intervention
breakdown service for repairs
desempanagem
deen Depannage op der Autobunn ass mech eng deier ginn!
2
Abschleppdienst
dépannage service de dépannage
breakdown service for vehicle recovery
serviço de reboque
den Auto geet net un, mir mussen den Depannage ruffen