Deportatiounen
Deportatioune
Deportation
déportation
deportation
deportação
aus Angscht virun der Deportatioun hunn d' Leit 1 sech an de Bëscher verstoppt