1
EGS
daneben verwirrt
à la masse à côté de la plaque
befuddled mixed up
desorientado fora dos eixos
deen Typ ass ëmmer e bëssen dernieft , 1 gëff näischt op säi Gerieds!
2
EGS
daneben unangebracht
inapproprié comportement
inappropriate behaviour
inapropriado comportamento
däi Behuele war komplett dernieft , 1 ech huelen dech néierens méi mat!