Dëschnopeschen
Dëschnopesche
Tischnachbarin
voisine de table
vizinha de mesa
meng Dëschnopesch hat iertemlecherweis meng Zerwéit geholl