Desinfektiounsmëttelen
Desinfektiounsmëttele
Desinfektionsmittel
(produit) désinfectant
disinfectant (product)
(produto) desinfetante
op esou eng Wonn méchs de besser en Desinfektiounsmëttel ! 1
d' Botzfra 1 sprayt d' Toilettë 1 reegelméisseg mat engem Desinfektiounsmëttel an
an der éischter Phas vum Deconfinement spillt d' Benotze 1 vun Desinfektiounsmëttelen eng besonnesch grouss Roll