Detektiven
Detektive
Detektiv
détective
detective
detetive
als Kand hunn ech ëmmer dervu gedreemt, spéider Detektiv ze ginn