Deviatiounen
Deviatioune
Umleitung des Verkehrs
déviation routière
diversion detour
desvio rodoviário
mir hunn eis verrannt, well d' Deviatioun 1 net gutt gezeechent war
wéinst deene villen Deviatioune si mir vill ze spéit komm
Ëmleedung
Deviatioun
Ëmleedung