Dezimalzuelen
Dezimalzuele
Dezimalzahl
nombre décimal
decimal decimal number
número decimal
als Hausaufgab hunn d' Kanner 1 missen Dezimalzuelen a Bréch ëmwandelen