Dialekten
Dialekte
Dialekter
Dialekt
dialecte
dialect
dialeto
meng Bomi schwätzt nach en Dialekt , 1 deen ech net méi verstinn
vill Dialekter hunn hir eege Literatur