Dichter
Dichter
poète
poet
poeta
déi zwee Dichter hunn zesummen e Buch erausginn
Poeet
Dichter
Poeet