Dierwiechter
Gerichtsvollzieher
huissier de justice
bailiff
oficial de justiça
op Uerder vum Geriicht huet den Dierwiechter den Auto beschlagnaamt
Huissier
Dierwiechter
Huissier