kee Pluriel
Diktion
diction
diction
dicção
d' Journalistin 1 huet sech an e Cours ageschriwwen, fir hir Diktioun ze verbesseren