Directeur-générallen
Directeur-généralle
Generaldirektor
directeur général
CEO executive director
diretor-geral
den Directeur général huet dem Verwaltungsrot de Bilan vum leschte Joer virgestallt
CEO
Generaldirekter
Directeur général
CEO
Generaldirekter