Disketten
Diskette
Diskette
disquette
disquete
ech hunn nach Diskette mat alen Donnéeën, mee kee Lafwierk méi, fir se ze liesen