Dispensen
Dispense
Befreiung Freistellung
dispense autorisation, permission
being excused exemption
dispensa licença, permissão
d' Schülerin 1 huet eng Dispens vum Turne gefrot