verfügbar
disponible
available
disponível
wann ech déi Aarbecht hanner mer hunn, da sinn ech nees méi disponibel
dat Buch ass net méi disponibel , 1 et ass vergraff
fir déi Virstellung sinn nach zwou Plazen disponibel
verfügbar
disponibel
verfügbar