1
duftig nebelig
vaporeux brumeux
déi dech gutt waarm un, et ass dofteg , 1 kal a reeneg dobaussen!!
2
duftend wohlriechend
odorant odoriférant
rich emol un där dofteger Rousebléi!