Doktorandinnen
Doktorandinne
Doktorandin
doctorante chercheuse en formation doctorale
doutoranda
déi jonk Doktorandin hält Coursen op der Uni