Dollar
Dollaren
Dollare
Dollar
dollar
dólar
ënner anerem gëtt an Amerika, an Australien an a Kanada mat Dollar bezuelt
mat wéi vill Dollar muss ee fir eng Nuecht am Hotel rechnen?
hues de nach e puer Dollaren am Portmonni?