Dominikaner
Dominikaner
Dominicain
Dominican of the Dominican Republic
dominicano
mäi beschte Frënd ass Dominikaner