Doten
Dote
Tat
acte action
deed act
ato ação
meng Frënn hu mer mat Rot an Dot bäigestanen
de Verbriecher ass fir seng Dote verurteelt ginn
den Abriecher gouf op frëscher Dot erwëscht den Abriecher gouf beim Abriechen erwëscht