1
dat doten
das
cela
that
isso
dat doten ass eng ongeheierlech Frechheet!
2
da verstärkt das Demonstrativpronomen
-là renforce le pronom démonstratif
that ... there reinforces a demonstrative pronoun
reforça o pronome demonstrativo
déi doten Affär fält ënner d' Zoustännegkeet 1 vum Friddensgeriicht