Dreckskiwwelen
Dreckskiwwele
Abfalltonne Mülltonne
poubelle pour la collecte des déchets
wheelie bin dustbin rubbish bin bin
contentor do lixo
ech hu gesinn, datt den Noper eng Tut an eisen Dreckskiwwel gehäit huet!
Dreckskëscht
Kiwwel
Poubelle
Dreckskiwwel
Dreckskëscht
Kiwwel
Poubelle