Dreckstippen
Dreckstippe
Mülldeponie
décharge publique dépotoir
tip (rubbish) dump
depósito de lixo lixeira
an der Zäit hat all Duerf säin eegenen Dreckstipp