Dréihälsercher
Jynx torquilla
Wendehals
torcol fourmilier
Eurasian wryneck
torcicolo
wéi laang bréien d' Dréihälsercher 1 ? 1
Tortikolli