dreißig
trente
thirty
trinta
eise Keeleclub huet elo méi ewéi drësseg Memberen
drësseg gedeelt duerch dräi ass zéng
30
number
drësseg
30