hunn
gedretscht
transitiv
EGS
quetschen stopfen
fourrer tasser
to squash to squeeze
enfiar apertar
dretsch däi Gezei net esou an d' Wallis! 1
an dengem klengen Auto sëtzt een zu dräi hannendra schéi gedretscht ! 1