dritte(r,s)
troisième
third
terceiro
den Usträicher huet déi drëtt Kusch Faarf opgedroen
mam Joer 2001 huet dat drëtt Joerdausend ugefaangen
3.
drëtt
3.