kee Pluriel
Jura Rechtswissenschaft
droit science juridique
law jurisprudence
direito ciência jurídica
eise Jong huet wëlles, Affekot ze ginn a studéiert am drëtte Joer Droit