Druddelen
Druddele
EGS
Knäuel Verknotung
nœud enchevêtrement
tangle knot
emaranhamento
et ass eng Druddel an der Woll
an de Computerkabelen ass eng grouss Druddel
Knujel
EGS
Druddel
Knujel