1
durch durchgebraten, gar
bien cuit à point cuit à cœur
well done steak (cooked) through
bem passado (bem) cozido (bem) assado
obwuel ech mäi Bifdeck gutt duerch bestallt hat, war en nach bluddeg
de Poulet ass nach net ganz duerch
2
durch durchgedrungen, durchgekommen
(pénétré) à travers
(pierced) through all the way
(passado) através de
wéi mer endlech duerch waren, hu mer gemierkt, datt mer d' Lach 1 op der falscher Plaz gebuert haten
3
EGS
duerch an duerch
durch und durch
complètement entièrement à cent pour cent
through and through
completamente até aos ossos de alma e coração
mir waren duerch an duerch naass, wéi mer doheem ukoumen
e gudde Frënd vun eis ass Kënschtler duerch an duerch